Xác định độc tố vi nấm trong thực phẩm

Số TT Mã lớp Nội dung khóa đào tạo Số ngày Thời gian triển khai (từ ngày….đến ngày…...)
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
NHÓM 11: XÁC ĐỊNH ĐỘC TỐ VI NẤM TRONG THỰC PHẨM
1 FT01 Xác định độc tố vi nấm Fumonisin trong thực phẩm  4         03--06              
2 FT02 Xác định độc tố vi nấm Zearalenone trong thực phẩm  4         10--13              
3 FT03 Xác định độc tố vi nấm Deoxynivalenol trong thực phẩm  4         24--27              
4 FT04 Xác định độc tố vi nấm Aflatoxin B1,B2,G1,G2 trong thực phẩm  4           7--10            
5 FT05 Xác định độc tố vi nấm Ochratoxin A trong thực phẩm  4           21--24            
VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập4362009
  • Hàng tháng3055
  • Hôm nay1391
  • Đang Online9