Xác định hàm lượng kim loại và anion trong thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nước, bao bì tiếp xúc với thực phẩm

Số TT Mã lớp Nội dung khóa đào tạo Số ngày Thời gian triển khai
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
NHÓM 7: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG KIM LOẠI VÀ ANION TRONG THỰC PHẨM, THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE, NƯỚC, BAO BÌ TIẾP XÚC VỚI THỰC PHẨM
1 HM01 Phân tích kim loại Chì và Cadmi trong thực phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng GF-AAS 3     21--23   18--20   20--22   21--23   23--25  
2 HM02 Phân tích kim loại Arsenic trong thực phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng HVG-AAS 2     23--24       18--19       21--22  
3 HM03 Phân tích kim loại Thủy ngân trong thực phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng CV-AAS 2     23--24       18--19       21--22  
4 HM04 Phân tích kim loại Chì, Cadmi, Arsenic, Thủy ngân trong thực phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng AAS 5     21--25       18--22       21--25  
5 HM05 Phân tích đồng thời một số kim loại (Pb, Cd, As, Hg, Sn, Sb, Cu, Mn, Cr, Se,..) trong nước ăn uống và thực phẩm bằng ICP-MS hoặc ICP-OES 3     15--17   16--18   13--15   14--16   16--18  
6 HM06 Phân tích đồng thời một số khoáng chất (Na, K, Ca, Mg, P, Fe, Zn) trong thực phẩm bằng ICP-OES hoặc ICP-MS 3       12--14   22--24   17-19   19--21    
7 HM07 Xác định hàm lượng hàn the trong thực phẩm bằng ICP-OES 2       19--20       25--26        
8 HM08 Phân tích một số chỉ tiêu hóa lý cơ bản trong nước (độ cứng tính theo CaCO3, clo dư tự do, monocloramin, tổng chất rắn hòa tan, chỉ số pecmanganat, clorid) 3       6--8     19--21     26--28    
9 HM09 Phân tích một số anion và cation (nitrat, nitrit, sulfate, amoni) trong nước bằng phương pháp UV-Vis 3       06--08     19--21     26--28    
10 HM10 Phân tích một số anion (fluorid, clorid, nitrat, nitrit, sulfate, phosphate) trong nước bằng phương pháp sắc ký ion (IC) 3       20--22   20--22   22--24   24--26    
11 HM11 Thử giới hạn tổng hàm lượng kim loại nặng (tính theo chì) trong phụ gia và nguyên liệu thực phẩm 2           9--10       11--12    
12 HM12 Phân tích Chì, Cadmi trong bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm 4     22--25     21--24       04--07    
13 HM13 Các kỹ thuật chuẩn bị mẫu phân tích và hướng dẫn kiểm soát môi trường phân tích kim loại nặng 3       05--07         07--09      
14 HM14 Lý thuyết chung về phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử và hướng dẫn kiểm tra, bảo trì cơ bản thiết bị AAS 2     29--30         29--30        
VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập806053
  • Hàng tháng1319
  • Hôm nay908
  • Đang Online8