Xác định hóa chất bảo vệ thực vật trong thực phẩm

Số TT Mã lớp Nội dung khóa đào tạo Số ngày Thời gian triển khai
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
NHÓM 9: XÁC ĐỊNH HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG THỰC PHẨM
1 PPC01 Đào tạo kỹ thuật phân tích một số HCBVTV trong rau quả  4       05--08                
2 PPC02 Đào tạo kỹ thuật phân tích một số HCBVTV trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe  4         09--12              
3 PPC03 Đào tạo kỹ thuật phân tích một số HCBVTV trong nước  4             11--14          
VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập4685910
  • Hàng tháng2934
  • Hôm nay1453
  • Đang Online17