Xác định kháng sinh hormon trong thực phẩm

Số TT Mã lớp Nội dung khóa đào tạo Số ngày Thời gian triển khai
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
NHÓM 10: XÁC ĐỊNH KHÁNG SINH HORMON TRONG THỰC PHẨM
1 AB01 Đào tạo kỹ thuật phân tích kháng sinh nhóm phenicol trong thủy sản   4       18-21                
2 AB02 Đào tạo kỹ thuật phân tích kháng sinh nhóm aminoglycosides trong sữa  4               22-25        
3 AB03 Đào tạo kỹ thuật phân tích kháng sinh nhóm sulfonamides trong thịt 4             26-29          
4 AB04 Đào tạo kỹ thuật phân tích một số chất nhóm beta 2-agonists trong thịt 4           13-16            
5 AB05 Đào tạo kỹ thuật phân tích malachite green và leucomalachite green trong thủy sản 4         23-26              
6 AB06 Đào tạo kỹ thuật phân tích kháng sinh nhóm fluoroquinolones trong thịt  4     28-31                  
7 AB07 Đào tạo kỹ thuật phân tích các chất chuyển hóa nhóm nitrofuran trong thủy sản 4     14-17                  
VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập4476483
  • Hàng tháng3326
  • Hôm nay1422
  • Đang Online5