Xác định thành phần đa lượng của thực phẩm

Số TT Mã lớp Nội dung khóa đào tạo Số ngày Thời gian triển khai
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
NHÓM 4: XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN ĐA LƯỢNG CỦA THỰC PHẨM
1 MN01 Xác định hàm lượng protein (đạm) bằng phương pháp Kjehdal 3       5-7                
2 MN02 Xác định hàm lượng lipid (béo) bằng phương pháp Soxhlet 3         10-12              
3 MN03 Xác định hàm lượng đường tổng, đường khử, carbohydrat bằng phương pháp chuẩn độ 4       19-22                
4 MN04 Xác định hàm lượng đường tổng, đường khử bằng phương pháp HPLC 3         24-27              
VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập684940
  • Hàng tháng2486
  • Hôm nay167
  • Đang Online11