Xác định vitamin tan trong thực phẩm

Số TT Mã lớp Nội dung khóa đào tạo Số ngày Thời gian triển khai
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
NHÓM 5: XÁC ĐỊNH VITAMIN TAN TRONG THỰC PHẨM
1 V01 Xác định hàm lượng vitamin nhóm B (B1, B2, B3, B5, B6, B9) bằng HPLC 4             12-15          
2 V02 Xác định hàm lượng tổng các dạng vitamin B1, B2, B3, B6 bằng LC-MS/MS 4                     8-11  
3 V03 Xác định hàm lượng vitamin C bằng HPLC 3           7-10            
4 V04 Xác định hàm lượng vitamin A bằng HPLC hoặc LC-MS/MS  3         17-19              
5 V05 Xác định hàm lượng vitamin D bằng HPLC hoặc LC-MS/MS  3             19-21          
6 V06 Xác định hàm lượng vitamin E bằng HPLC hoặc LC-MS/MS  3                 20-22      
7 V07 Xác định đồng thời vitamin A, D, E bằng HPLC hoặc LC-MS/MS  4           21-24            
8 V08 Xác định đồng thời vitamin K1, K2 bằng LC-MS/MS  4               2-5        
9 V09 Xác định hàm lượng beta-carotein bằng LC-MS/MS  3                   25-27    
VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập4079052
  • Hàng tháng2315
  • Hôm nay1938
  • Đang Online10