Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý phòng thí nghiệm

Số TT Mã lớp Nội dung khóa đào tạo Số ngày Thời gian triển khai
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
NHÓM 12: XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM
1 QC01 Xây dựng PTN phù hợp theo yêu cầu TCVN ISO/IEC 17025 3           1-3     1-3      
2 QC02 Nhận thức về TCVN ISO/IEC 17025 1         4     3        
3 QC03 Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý PTN 1         5     4        
4 QC04 Đánh giá nội bộ PTN 1         6     5        
5 QC05 Kỹ năng cán bộ quản lý PTN 2                        
6 QC06 Đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả thử nghiệm 3                        
7 QC07 Quản lý rủi ro PTN 2                        
8 QC08 Hướng dẫn thẩm định và xác định độ không đảm bảo đo của phương pháp hóa học 3           14-16            
VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập4896683
  • Hàng tháng2526
  • Hôm nay2763
  • Đang Online23