Quyết định 105 cho lĩnh vực Đo lường - hiệu chuẩn

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (Viện) đã được công nhận là phòng hiệu chuẩn phù hợp theo yêu cầu của ISO/IEC 17025. Viện cũng đã được chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường lần 3 với 21 phép hiệu chuẩn bao gồm 6 lĩnh vực:

 • Lĩnh vực Khối lượng 2 phép hiệu chuẩn:
 1. Cân không tự động cấp chính xác I (Cân phân tích)
 2. Cân không tự động cấp chính xác II (Cân kỹ thuật)
 • Lĩnh vực Nhiệt gồm 6 phép hiệu chuẩn:
 1. Hiệu chuẩn tủ nhiệt
 2. Hiệu chuẩn tủ vi khí hậu
 3. Hiệu chuẩn thiết bị tiệt trùng
 4. Hiệu chuẩn lò nung
 5. Hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế
 6. Hiệu chuẩn bể điều nhiệt
 • Lĩnh vực Hóa lý gồm 8 phép hiệu chuẩn:
 1. Hiệu chuẩn thiết bị quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)
 2. Hiệu chuẩn thiết bị sắc ký khí khối phổ (GC-MS, GC-MS/MS)
 3. Hiệu chuẩn thiết bị sắc ký lỏng khối phổ (LC-MS, LC-MS/MS)
 4. Hiệu chuẩn máy chuẩn độ điện thế
 5. Hiệu chuẩn máy chuẩn độ Karl-fischer
 6. Hiệu chuẩn máy đo pH
 7. Hiệu chuẩn sắc ký lỏng (HPLC/UPLC)
 8. Hiệu chuẩn sắc ký khí (GC)
 • Lĩnh vực Quang học gồm 1 phép hiệu chuẩn:
 1. Hiệu chuẩn thiết bị quang phổ tử ngoại khả kiến (UV-VIS)
 • Lĩnh vực dung tích 3 phép thử:
 1. Hiệu chuẩn dụng cụ thủy tinh phòng thí nghiệm (buret, pipet, bình định mức)
 2. Hiệu chuẩn micropipet
 3. Hiệu chuẩn Dispenser
 • Lĩnh vực thời gian tần số 1 phép hiệu chuẩn:
 1. Hiệu chuẩn máy ly tâm

Thông tin về giấy chứng nhận đăng ký và lĩnh vực hoạt động theo đường link: https://nifc.gov.vn/chidinhcuabokhoahocvacongnghe

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng lượt truy cập4790887
 • Hàng tháng2155
 • Hôm nay865
 • Đang Online40