Vai trò của hiệu chuẩn thiết bị

Hiệu chuẩn là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị đo của đại lượng cần đo (theo Luật Đo Lường, Luật số 04/2011/QH13)

Hiệu chuẩn thiết bị là một công cụ nhằm đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả thử nghiệm và là yêu cầu bắt buộc đối với các phòng thí nghiệm muốn chứng minh năng lực phù hợp theo yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017.

Vai trò của hiệu chuẩn thiết bị:

 • Đảm bảo sự tin cậy của dụng cụ/thiết bị đo đối với các kết quả đo;
 • Đảm bảo thiết bị đo hoạt động phù hợp theo yêu cầu của tiêu chuẩn chất lượng của ngành, quốc gia, quốc tế;
 • Duy trì các giá trị của hệ thống chuẩn cũng như hệ thống các phương tiện đo đang được sử dụng, sự liên kết của chúng với các chuẩn đo lường nhằm đảm bảo tính thống nhất và chính xác của các phép đo;
 • Xác định sai số của dụng cụ/thiết bị đo, từ đó điều chỉnh dụng cụ/thiết bị đo cho phù hợp với các phép đo;
 • Xác định được độ không đảm bảo đo của dụng cụ/thiết bị đo;
 • Phát hiện ra hỏng hóc hoặc tiên đoán được hỏng hóc, qua đó người sử dụng có kế hoạch sửa chữa các dụng cụ/thiết bị đo;

Khi nào cần hiệu chuẩn thiết bị

 • Theo khuyến cáo của nhà sản xuất thiết bị;
 • Theo yêu cầu của phương pháp phân tích đang áp dụng;
 • Khi độ chính xác đo ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của kết quả thử nghiệm;
 • Khi thiết bị có sửa chữa lớn;
 • Khi thiết bị được vận chuyển đến địa điểm khác;
 • Theo yêu cầu của các tiêu chuẩn áp dụng tại phòng thí nghiệm như: TCVN ISO/IEC 17025; TCVN ISO/IEC 15189; TCVN ISO/IEC 17043…

Hiệu chuẩn thiết bị tại Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn thiết bị thuộc các lĩnh vực như khối lượng, nhiệt độ, hóa lý, quang học, thời gian - tần số ... với các trang thiết bị đáp ứng các yêu cầu về liên kết chuẩn đến các chuẩn quốc gia và quốc tế, phù hợp với các chuẩn mực theo hệ thống đo lường quốc tế.

Viện đã đăng ký lĩnh vực hoạt động hiệu chuẩn theo quy định tại Nghị định số 105/2016/NĐ-CP ngày 01 thàng 07 năm 2016 của Chính phủ " Quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường" và được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hiệu chuẩn với mã đăng ký ĐK 361.

Hoạt động hiệu chuẩn của Viện đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật theo TCVN ISO/IEC 17025:2017, Viện được Văn phòng công nhận Chất lượng (BoA) công nhận với mã VILAS 203.

Hiện nay, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn thiết bị sau:

 • Hiệu chuẩn cân kỹ thuật, cân phân tích
 • Hiệu chuẩn tủ nhiệt các loại (tủ âm sâu, tủ lạnh, tủ ấm, tủ sấy…)
 • Hiệu chuẩn lò nung
 • Hiệu chuẩn nồi hấp/thiết bị tiệt trùng
 • Hiệu chuẩn bể điều nhiệt
 • Hiệu chuẩn tủ vi khí hậu
 • Hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế
 • Hiệu chuẩn nhiệt kế chỉ thị hiện số và tương tự
 • Hiệu chuẩn thiết bị quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)
 • Hiệu chuẩn thiết bị quang phổ tử ngoại khả kiến (UV-VIS)
 • Hiệu chuẩn thiết bị sắc ký khí (GC-FID/ECD/TCD)
 • Hiệu chuẩn thiết bị sắc ký khí khối phổ (GC-MS; GC-MS/MS)
 • Hiệu chuẩn thiết bị sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC/UPLC-UV-Vis/DAD/RID/FLD/ELSD)
 • Hiệu chuẩn thiết bị sắc ký lỏng khối phổ (LC-MS; LC-MS/MS)
 • Hiệu chuẩn hệ thống khối phổ plasma cao tần cảm ứng (ICP-MS)
 • Hiệu chuẩn hệ thống quang phổ phát xạ plasma cao tần cảm ứng (ICP-OES)
 • Hiệu chuẩn máy chuẩn độ điện thế
 • Hiệu chuẩn máy chuẩn độ Karl-fischer
 • Hiệu chuẩn máy đo pH
 • Hiệu chuẩn máy ly tâm/ly tâm lạnh
 • Hiệu chuẩn máy thử độ tan rã
 • Hiệu chuẩn máy thử độ hòa tan
 • Hiệu chuẩn dụng cụ thủy tinh phòng thí nghiệm (buret, pipet, bình dịnh mức)
 • Hiệu chuẩn Micropipet
 • Hiệu chuẩn Dispenser

Ngoài ra, hiện nay Viện cung cấp thêm dịch vụ bảo trì và sửa chữa các thiết bị tại phòng thí nghiệm như GC, GC-MS/MS; HPLC/UPLC, LC-MS/MS…

Đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia giàu kinh nghiệm thực tế; được đào tạo và tập huấn bài bản cả trong và ngoài nước bởi các tổ chức có uy tín, các hãng cung cấp thiết bị phân tích; thành thạo trong việc vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chuẩn thiết bị.

Quý khách hàng có nhu cầu kiểm tra, bảo trì sửa chữa và hiệu chuẩn thiết bị xin vui long liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Trung tâm Dịch vụ Khoa học Kỹ thuật - Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia

 • Địa chỉ: 65 Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Nguyễn Thị Hà Bình
 • Hotline: 085 929 9595 (Ấn phím 3)/ 098.8479022
 • Email: calib@nifc.gov.vn

 

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng lượt truy cập4790577
 • Hàng tháng2155
 • Hôm nay560
 • Đang Online6