FCC 2024

Thông tin liên hệ:

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (NIFC)

Địa chỉ: 65 Phạm Thận Duật, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Email: fcc@nifc.gov.vn    Điện thoại: (024)39335735     Di động: 0984459988 (ThS. Vũ Ngọc Tú)