Kế hoạch thử nghiệm thành thạo tháng 9 ÷ 10 năm 2021

Kính gửi: Quí phòng thử nghiệm!

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (sau đây gọi là Viện) đã tổ chức nhiều chương trình thử nghiệm thành thạo (TNTT) từ năm 2010 và đã được Hiệp hội công nhận phòng thử nghiệm Hoa Kỳ (A2LA) công nhận năng lực phù hợp theo yêu cầu của ISO/IEC 17043:2010 với số công nhận 4254.01 ngày 06/7/2021.

Kết quả TNTT là bằng chứng thuyết phục thể hiện năng lực của phòng thử nghiệm (PTN) khi tham gia các chương trình do nhà cung cấp TNTT có năng lực phù hợp theo yêu cầu của ISO/IEC 17043:2010. Nhằm hỗ trợ các PTN có cơ hội đánh giá năng lực, độ chính xác và tin cậy của các kết quả thử nghiệm, Viện có kế hoạch tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo tháng 9 ÷ 10 năm 2021 về lĩnh vực hóa và sinh với thông tin chi tiết tại file đính kèm.

Quí đơn vị quan tâm đến các chương trình TNTT trong tháng 9 ÷ 10 năm 2021 do Viện tổ chức xin vui lòng đăng ký tại Phiếu đăng ký đính kèm hoặc vui lòng truy cập website của Viện có địa chỉ: Nifc.gov.vn » Dich vụ » Thử nghiệm thành thạo.

Trân trọng thông báo./.

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập4887213
  • Hàng tháng2819
  • Hôm nay3609
  • Đang Online19