Thông tin gửi mẫu thử nghiệm thành thạo tháng 3 năm 2022

THÔNG TIN GỬI MẪU THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO THÁNG 3 NĂM 2022

Kính gửi: Quí phòng thí nghiệm!

Ban tổ chức chương trình Thử nghiệm thành thạo (BTC) xin thông báo tới quí PTN đăng ký tham gia các chương trình TNTT tháng 3 năm 2022 như sau:

BTC đã gửi mẫu tới các PTN vào ngày 22/3/2022, gồm các chương trình:

  1. Xác định hàm lượng Curcumin trong Thực phẩm chức năng mã số H22.05
  2. Xác định hàm lượng các chỉ tiêu Độ cứng, TDS, pH trong nước mã số H22.06
  3. Xác định hàm lượng các chỉ tiêu kim loại Cu, Fe, Mn, Zn trong nước mã số H22.07

Kính đề nghị quí đơn vị có kế hoạch về nhân lực, hóa chất, chất chuẩn … tiếp nhận mẫu và phân tích mẫu theo đúng tiến độ của Ban tổ chức yêu cầu.

Khi nhận được mẫu, kính đề nghị quí đơn vị xác nhận mẫu theo form “Phiếu xác nhận tình trạng mẫu” Ban tổ chức đã gửi tới đơn vị và gửi về Ban tổ chức qua địa chỉ email: ptp.rm@nifc.gov.vn.  

Ban tổ chức trân trọng thông báo!

Dưới đây là một số hình ảnh của mẫu gửi tới PTN:

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập4795874
  • Hàng tháng2303
  • Hôm nay2681
  • Đang Online23