Kế hoạch thử nghiệm thành thạo tháng 3 năm 2022

Kính gửi: Quí phòng thử nghiệm!

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (sau đây gọi là Viện) đã tổ chức nhiều chương trình thử nghiệm thành thạo (TNTT) từ năm 2010. Viện tổ chức các chương trình TNTT phù hợp theo yêu cầu của ISO/IEC 17043:2010 và được Hiệp hội công nhận phòng thử nghiệm Hoa Kỳ (A2LA) công nhận với mã số công nhận 4254.01 ngày 06/7/2021.

Kết quả TNTT là bằng chứng thuyết phục thể hiện năng lực của phòng thử nghiệm (PTN) khi tham gia các chương trình do nhà cung cấp TNTT có năng lực phù hợp theo yêu cầu của ISO/IEC 17043:2010. Nhằm hỗ trợ các PTN có cơ hội đánh giá năng lực, độ chính xác và tin cậy của các kết quả thử nghiệm, Viện có kế hoạch tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo tháng 3 năm 2022 với thông tin chi tiết tại file đính kèm.

Quí đơn vị quan tâm đến các chương trình TNTT tháng 3 năm 2022 do Viện tổ chức xin vui lòng đăng ký tại Phiếu đăng ký đính kèm hoặc vui lòng truy cập website của Viện có địa chỉ: Nifc.gov.vn » Dich vụ » Thử nghiệm thành thạo.

Trân trọng thông báo./.

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập5035028
  • Hàng tháng4265
  • Hôm nay3357
  • Đang Online17