FCC 2022

 

Các mốc thời gian quan trọng:

 Thời hạn nộp bài tóm tắt

 31/05/2022 

 Thời hạn nộp bài toàn văn

 31/07/2022

Thời hạn phản hồi kết quả bài toàn văn

 15/09/2022

 Thời hạn nộp bài PowerPoint (đối với báo cáo tại hội trường)

 30/09/2022

Thời hạn nộp báo cáo Poster

 30/09/2022

Thời hạn đăng ký tham dự hội nghị

 10/10/2022

 Thời gian diễn ra hội nghị

20 - 21/10/2022

 

Thông báo hội nghị Số 01    download

Thông báo hội nghị Số 02    download