Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ/Thành phố

Stt Tên đề tài Thời gian
(bắt đầu - kết thúc) 
Cơ quản quản lý Chủ nhiệm Thư kí Tình trạng
1 Thực trạng và một số giải pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm chay tại Hà Nội 2021-2023 Sở KH&CN Hà Nội PGS.TS. Lê Thị Hồng Hảo ThS. Vũ Thị Trang Đang triển khai
2 Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích nhanh một số phụ gia thực phẩm bằng kỹ thuật điện di mao quản sử dụng thiết bị di động. 2016-2018 Bộ Y tế PGS.TS. Lê Thị Hồng Hảo ThS. Vũ Thị Trang Đã nghiệm thu
3 Thực trạng ô nhiễm Staphylococcuss aureus và độc tố của chúng trong bếp ăn tập thể của các trường tiểu học bán trú trên địa bàn Hà Nội và hiệu quả giải pháp can thiệp 2015-2016 Sở KH&CN Hà Nội PGS.TS. Phạm Xuân Đà
TS. Nguyễn Thị Giang
ThS. Tạ Thị Yến Đã nghiệm thu
4 Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật xác định một số kháng sinh nhóm Quinolon trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi ở Hà Nội. 2013-2014 Sở KH&CN Hà Nội PGS.TS. Lê Thị Hồng Hảo    Đã nghiệm thu
 

Cấp Bộ khác

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập4790733
  • Hàng tháng2155
  • Hôm nay713
  • Đang Online15