Đề tài

01/06/2022

Stt Tên đề tài Khoa thực hiện Chủ nhiệm đề tài Thư ký đề tài 1 Thực trạng và một số giải pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm chay...

01/06/2022

Stt Tên đề tài Khoa thực hiện Chủ nhiệm đề tài Thư ký đề tài 1 Nghiên cứu tạo mẫu chuẩn chứng nhận thực phẩm bổ sung nhằm phân tích các chỉ tiêu hóa lý..

01/06/2022

Stt Tên đề tài Khoa thực hiện Chủ nhiệm đề tài Thư ký đề tài 1 Xác định hàm lượng Chlorate và Perchlorate trong sữa bằng LC-MS/MS ĐTN CN. Lưu Thị Huyền Tr...

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập4795793
  • Hàng tháng2303
  • Hôm nay2601
  • Đang Online20