FCC 2022

Các Doanh nghiệp có thể đóng góp tài trợ và tham gia triển lãm nhằm:

- Quảng cáo thương hiệu của Quý Doanh nghiệp và cơ sở đến với đông đảo các đại biểu tham dự hội nghị.

- Giới thiệu các sản phẩm mới của Quý Doanh nghiệp trong lĩnh vực kiểm nghiệm và quản lý chất lượng an toàn thực phẩm.

(Xin liên hệ với Ban tổ chức để được hướng dẫn chi tiết)

Hội nghị Khoa học Kiểm nghiệm thực phẩm trân trọng cảm ơn các đơn vị sau đã đồng hành và tài trợ cho hội nghị:

 

Abbott

SISC

DKSH

Pharma

 

 

3M

 

HVCSE

 

 

Merck

 

 

 

 

Yakult

 

Tramat