Hoạt động Thanh tra, Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm

Trong những năm vừa qua, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã tham gia, phối hợp với các đơn vị chức năng như Bộ Tư lênh cảnh vệ, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Đoàn Thanh tra của Bô/Cục/Liên ngành trong hoạt động thanh tra, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

Công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong giai đoạn hiện nay nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến các địa phương, từng bước đạt được những thành tích quan trọng trên các lĩnh vực. Nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người dân về an toàn thực phẩm có những chuyển biến tích cực.
Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia trực thuộc Bộ Y tế có chức năng kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng an toàn thực phẩm, thực hiện lấy mẫu, kiểm nghiệm các mẫu thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm theo quy định. Với chức năng nhiệm vụ được giao và năng lực hiện có Viện đã được Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế, Cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản – Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Bộ Công thương chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
Trong những năm qua Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã phối hợp với Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Thanh tra Bộ Y tế, Cục An toàn thực phẩm, Ban Chỉ đạo liên ngành trung ương trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Năm 2022 Viện tham gia thực hiện 23 Đoàn, ngay từ những ngày đầu năm 2023 đến nay, Viện đã tham gia 03 Đoàn thanh tra, kiểm tra, tham mưu cho Trưởng Đoàn chỉ định lấy mẫu thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và thực hiện kiểm nghiệm các chỉ tiêu trên nền mẫu khác nhau, làm cơ sở khoa học giúp các cơ quan quản lý nhà nước kịp thời đưa ra những quyết định, kết luận chính xác nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý an toàn thực phẩm.
Phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, năm 2023 Đảng ủy Lãnh đạo Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia xác định công tác tham gia phối hợp với Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Thanh tra Bộ Y tế, Cục An toàn thực phẩm, Ban Chỉ đạo liên ngành trung ương trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Viện để thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Ban Bí thư về “Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới, kế hoạch số 1766/KH-BCĐTƯATTP về triển khai công tác hậu kiểm, kế hoạch số 332/KH-BCĐTƯATTP về triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới./.

Một số hình ảnh của hoạt động:

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia tham gia Đoàn thanh tra tại Sở Y tế tỉnh Phú Thọ - tháng 3/2023

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia tham gia Đoàn liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm kiểm tra tại tỉnh Thanh Hóa - tháng 01/2023

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia tham gia Đoàn liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm tại tỉnh Bắc Ninh - tháng 01/2023

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia tham gia Đoàn thanh tra tại Sở Y tế tỉnh Sơn La - tháng 12/2022

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia tham gia Đoàn Kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất TPBVSK trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Cục ATTP triển khai – tháng 11/2022
 

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập5048452
  • Hàng tháng3265
  • Hôm nay1214
  • Đang Online17