Động thực vật thực nghiệm

1. Chức năng:

Khoa Thử nghiệm Động thực vật là đơn vị chuyên môn tham mưu giúp Viện trưởng trong công tác thử nghiệm, kiểm nghiệm và nghiên cứu trên động thực vật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và lĩnh vực khác khi có yêu cầu.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Nuôi và theo dõi động thực vật

Nuôi, chăm sóc và cung ứng động thực vật thí nghiệm.

2.2. Kiểm nghiệm

- Kiểm nghiệm, thử nghiệm và  nghiên cứu đánh giá những ảnh hưởng của sản phẩm thực phẩm và các sản phẩm khác trên trên đối tượng động vật và thực vật;

- Giám sát chất lượng và an toàn thực phẩm, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, chất bổ sung vào thực phẩm, dụng cụ, vật liệu tiếp xúc với thực phẩm và các sản phẩm khác;

- Tham gia điều tra, lấy mẫu và kiểm nghiệm mẫu ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm và các mối nguy ô nhiêm khác;

- Tham gia thẩm định, đánh giá, kiểm định và hiệu chuẩn các thiết bị, dụng cụ, bộ xét nghiệm (test kit), quy trình liên quan đến kiểm nghiệm, sản xuất và chế biến đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm;

- Tham gia đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm.

2.3. Nghiên cứu khoa học

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng, thẩm định tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản khác liên quan đến thực phẩm.

- Nghiên cứu khoa học; ứng dụng các tiến bộ khoa học. Phối hợp với các đơn vị khác trong nghiên cứu khoa học về kiểm nghiệm thực phẩm;

- Tham gia nghiên cứu, sản xuất và chuyển giao công nghệ trong sản xuất, chế biến sản phẩm thực phẩm;

- Tham gia các chương trình, dự án khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực liên quan;

 - Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của sản phẩm trên đối tượng động thực vật.

2.4. Nhiệm vụ khác

- Vận hành  hệ thống quản lý theo ISO/IEC 17025 hoặc GLP cho quá trình kiểm nghiệm và các hệ thống chất lượng khác liên quan;

- Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế;

-  Thực hiện các hoạt động dịch vụ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Viện trưởng.

3. Cơ cấu tổ chức:

3.1. Các Bộ phận

- Chăm sóc, cung cấp động thực vật

- Nghiên cứu, thử nghiệm trên động thực vật

3.2. Lãnh đạo

Thông tin liên hệ:

ThS. Nguyễn Thành Trung, Trưởng khoa

Email: trungnt@nifc.gov.vn

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập2118559
  • Hàng tháng1716
  • Hôm nay1390
  • Đang Online10