Tồn dư và ô nhiễm hóa chất

1. Chức năng:

Khoa Tồn dư và Ô nhiễm hóa chất là đơn vị chuyên môn tham mưu giúp Viện trưởng trong công tác kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng an toàn thực phẩm, phụ gia và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bằng các phương pháp hóa học và tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo chuyên môn, kỹ thuật trong lĩnh vực tồn dư và ô nhiễm hóa chất.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Kiểm nghiệm

- Kiểm nghiệm các chỉ tiêu tồn dư và ô nhiễm hóa chất đối với thực phẩm, nguyên liệu, phụ gia và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, chất bổ sung vào thực phẩm, dụng cụ, vật liệu tiếp xúc với thực phẩm và các sản phẩm khác;

- Giám sát chất lượng và an toàn thực phẩm, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, chất bổ sung vào thực phẩm, dụng cụ, vật liệu tiếp xúc với thực phẩm và các sản phẩm khác;

- Tham gia điều tra, lấy mẫu và kiểm nghiệm mẫu ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm và các mối nguy ô nhiễm khác;

- Tham gia thẩm định, đánh giá, kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị, dụng cụ, bộ xét nghiệm, quy trình liên quan đến kiểm nghiệm, sản xuất và chế biến đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm;

- Tham gia đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm.

2.2. Nghiên cứu khoa học

- Nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật trong lĩnh vực tồn dư và ô nhiễm hóa chất. Phối hợp với các đơn vị khác trong nghiên cứu khoa học về kiểm nghiệm thực phẩm;

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng, thẩm định tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản khác liên quan đến thực phẩm;

- Tham gia nghiên cứu, sản xuất và chuyển giao công nghệ trong sản xuất, chế biến sản phẩm thực phẩm;

- Tham gia các chương trình, dự án khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tồn dư và ô nhiễm hóa chất;

- Nghiên cứu, đánh giá tính an toàn, hiệu quả của các sản phẩm thực phẩm, chất bổ sung vào thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm;

- Tham gia tạo mẫu chuẩn, mẫu thử nghiệm, vật liệu chuẩn, vật liệu đối chiếu, bộ xét nghiệm nhanh lĩnh vực tồn dư và ô nhiễm hóa chất.

2.3. Đào tạo và chỉ đạo tuyến

- Tham gia công tác chỉ đạo tuyến đối với hệ thống kiểm nghiệm về chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ công tác, thông tin tuyên truyền, phổ biến khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực kiểm tra đánh giá chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Tham gia bồi dưỡng, đào tạo và đào tạo lại cho nhân sự làm việc trong lĩnh vực kiểm nghiệm về dinh dưỡng, phụ gia và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, tham gia đào tạo nhân sự chuyên ngành kiểm nghiệm theo nhu cầu của các cơ sở đào tạo.

2.4. Các nhiệm vụ khác

- Vận hành hệ thống quản lý theo ISO/IEC 17025 hoặc GLP cho quá trình kiểm nghiệm và các hệ thống chất lượng khác liên quan ;

- Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế;

- Thực hiện các hoạt động dịch vụ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Viện.

3. Cơ cấu tổ chức:

3.1. Các bộ phận

- Tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật;

- Tồn dư thuốc thú y;

- Tồn dư và ô nhiễm hóa chất khác.

3.2. Lãnh đạo

Thông tin liên hệ:

ThS. Lưu Thị Huyền Trang, Phụ trách khoa

Email: tranglth@nifc.gov.vn

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập4795378
  • Hàng tháng2303
  • Hôm nay2198
  • Đang Online12