Trung tâm Dịch vụ khoa học kỹ thuật

1. Chức năng:

Thực hiện các dịch vụ tư vấn, kiểm nghiệm, cung cấp chất chuẩn, mẫu tham chiếu, mẫu thử nghiệm, các test nhanh, các chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy

2. Nhiệm vụ:

- Triển khai dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng về lĩnh vực kiểm nghiệm chất lượng, an toàn thực phẩm; các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật;

- Triển khai dịch vụ tư vấn về lĩnh vực an toàn thực phẩm;

- Phối hợp với các đơn vị triển khai dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị y tế và dụng cụ trong phòng kiểm nghiệm thực phẩm khi có đủ điều kiện và được cấp có thẩm quyền cho phép;

- Tổ chức thực hiện dịch vụ cung cấp chất chuẩn, chất đối chiếu, động thực vật thực nghiệm dùng trong kiểm nghiệm chất lượng, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật;

- Triển khai dịch vụ kiểm nghiệm cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật;

- Triển khai dịch vụ nghiên cứu khoa học và phát triển khoa học công nghệ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm;

- Triển khai các hoạt động dịch vụ khác phù hợp với lĩnh vực của Viện và quy định của pháp luật.

- Theo dõi và chăm sóc khách hàng nhất là các khách hàng ký hợp đồng thường xuyên với Viện, các cơ quan quản lý.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Viện trưởng.

3. Cơ cấu tổ chức:

3.1. Các bộ phận

- Bộ phận khai thác dịch vụ

- Bộ phận chăm sóc khách hàng

- Bộ phận kế toán

- Bộ phận hành chính

3.2. Lãnh đạo

Thông tin liên hệ:

Doãn Văn Kiên, Giám đốc

Email: kiennifc@gmail.com

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập4790746
  • Hàng tháng2155
  • Hôm nay725
  • Đang Online19