FCC 2022

 

List of invited speakers

TT

Diễn giả khách mời

Đơn vị/ Tổ chức

1.  TS. Lâm Quốc Hùng

Trưởng phòng Quản lý Tiêu chuẩn và Kiểm nghiệm

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế

Lý lịch / Bio

Tóm tắt / Abtract

Lâm Quốc Hùng

 

2. 

TS. Darryl Sullivan

 

Giám đốc khoa học Eurofins Scientific

Cựu chủ tịch của AOAC International, Hoa Kỳ

Lý lịch / Bio

Tóm tắt / Abtract

Dr. Darryl Sullivan

 

     
3. 

TS. Phạm Bảo Yên

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Lý lịch / Bio

Tóm tắt / Abtract

Phạm Bảo Yên

 

4. 

TS. Clare Narrod

Giám đốc Chương trình phân tích và đánh giá nguy cơ, Viện liên kết về an toàn thực phẩm và dinh dưỡng ứng dụng, Đại học Maryland, Hoa Kỳ

Lý lịch / Bio

Tóm tắt / Abtract

Dr. Clare Narrod

 

5. Ông Nguyễn Đỗ Phúc

Viện Y tế công cộng Tp Hồ Chí Minh

Lý lịch / Bio

Tóm tắt / Abtract

Nguyễn Đỗ Phúc

 

6. 

TS. Nick Cellar

Giám đốc An toàn thực phẩm và Phân tích toàn cầu

Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển dinh dưỡng Abbott, Hoa Kỳ

Lý lịch / Bio

Tóm tắt / Abtract

Dr. Nick Cellar

 

7.  Ông Nguyễn Thành Trung

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia

Lý lịch / Bio

Tóm tắt / Abtract

Nguyễn Thành Trung

 

8.  TS. Trương Huỳnh Anh Vũ

Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm TP Hồ Chí Minh

Lý lịch / Bio

Tóm tắt / Abtract

Trương Huỳnh Anh Vũ

 

9. Ông Tưởng Quốc Triêu

Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên

Lý lịch / Bio

Tóm tắt / Abtract

Tưởng Quốc Triêu

 

10. 

TS. Ding Yi

Chuyên gia cao cấp về nghiên cứu phân tích

Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển dinh dưỡng Abbott (khu vực Châu Á Thái Bình Dương), Singapore

Lý lịch / Bio

Tóm tắt / Abtract

Dr. Ding Yi

 

11.  TS. Vũ Thị Trang

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia

Lý lịch / Bio

Tóm tắt / Abtract

Vũ Thị Trang

 

12.  PGS.TS. Nguyễn Thị Ánh Hường

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Lý lịch / Bio

Tóm tắt / Abtract

Nguyễn Thị Ánh Hường

 

13.  Bà Nguyễn Thị Huỳnh Trang

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm TP Hồ Chí Minh

Lý lịch / Bio

Tóm tắt / Abtract

Nguyễn Thị Huỳnh Trang

 

 

14. PGS.TS. Nguyễn Thị Thảo

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Lý lịch / Bio

Tóm tắt / Abtract

 

15.  TS. Nguyễn Văn Duy

Đại học Nha Trang

Lý lịch / Bio

Tóm tắt / Abtract

Nguyễn Văn Duy

 

16.  Bà Tạ Thị Yến

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia

Lý lịch / Bio

Tóm tắt / Abtract

Ta Thi Yen

 

17.  PGS. TS. Trương Tuyết Mai

Viện Dinh dưỡng Quốc gia

Lý lịch / Bio

Tóm tắt / Abtract

Trương Tuyết Mai

 

18.  TS. Nguyễn Hồng Minh

Trung tâm nghiên cứu nguồn gen, Trường Đại học Phenikaa, Hà Nội, Việt Nam

Lý lịch / Bio

Tóm tắt / Abtract

Nguyễn Hồng Minh

 

19. 

PGS.TS. Lay Ching Chai

Giám đốc, Trung tâm Dịch vụ Nghiên cứu, Đại học Malaya

Associate Professor, Institute of Biological Sciences, Faculty of Science

University of Malaya, Malaysia

Lý lịch / Bio

Tóm tắt / Abtract

Assoc. Prof. Lay Ching Chai

 

20.  PGS.TS. Phạm Tiến Đức

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Lý lịch / Bio

Tóm tắt / Abtract

Phạm Tiến Đức

 

21. 

GS. Kyoung-Wong Kim

Giám đốc Viện Nghiên cứu môi trường quốc tế (IERI)

Giáo sư Trường Khoa học trái đất và Kỹ thuật môi trường

Viện Khoa học và Công nghệ Gwangju (GIST), Hàn Quốc

Lý lịch / Bio

Tóm tắt / Abtract

 

Prof. Kyoung-Wong Kim

 

22.  Ông Đinh Viết Chiến

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia

Lý lịch / Bio

Tóm tắt / Abtract

Dinh Viet Chien

 

23.  TS. Dương Tuấn Hưng

Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam

Lý lịch / Bio

Tóm tắt / Abtract

Dương Tuấn Hưng

 

24. 

TS. Adina Creanaga

Giám đốc Chất lượng & An toàn thực phẩm toàn cầu, AKK AB Thụy Điển

Global Quality & Food Safety Director, AKK AB Sweden

Lý lịch / Bio

Tóm tắt / Abtract

Dr. Adina Creanaga

 

25.  Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia

Lý lịch / Bio

Tóm tắt / Abtract

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

 

26.  TS. Trần Thu Hà

Văn phòng công nhận chất lượng

Lý lịch / Bio

Tóm tắt / Abtract

Trần Thu Hà

 

 

27. 

TS. Anders Hendrikson

Trưởng nhóm Hỗ trợ kỹ thuật và ứng dụng, APAC

IFF Health & Biosciences, Australia

Lý lịch / Bio

Tóm tắt / Abtract

 

28.  TS. Lê Thị Phương Thảo

Trưởng Khoa Đảm bảo chất lượng

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia

Lý lịch / Bio

Tóm tắt / Abtract

Lê Thị Phương Thảo

 

29.  Bà Mabel NG

Romer Labs Khu vực Châu Á -Thái Bình Dương

Lý lịch / Bio

Tóm tắt / Abtract

Mabel NG

 

 

30. 

GS. Tae-Young Kim

Giáo sư Trường Khoa học trái đất và Kỹ thuật môi trường

Viện Khoa học và Công nghệ Gwangju (GIST), Hàn Quốc

Lý lịch / Bio

Tóm tắt / Abtract

Prof. Tae-Young Kim

 

31.  TS. Hoàng Quốc Anh

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Lý lịch / Bio

Tóm tắt / Abtract

Hoàng Quốc Anh

 

32. 

TS. Catherine Rimmer

Phòng Khoa học Hóa học,

Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ quốc gia (NIST), Hoa Kỳ

Lý lịch / Bio

Tóm tắt / Abtract

Dr. Catherine Rimmer

 

33.  Bà Nguyễn Thị Thu Hằng

Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương

Lý lịch / Bio

Tóm tắt / Abtract

 

 

34. 

Ông Dmitrii Suvorov

Federal Research Center for Medical and Preventive Health Risk Management Technologies, Perm, Russia     

Trung tâm khoa học liên bang về công nghệ y học dự phòng đối với nguy sức khỏe của Liên Bang Nga (FBSI)

Lý lịch / Bio

Tóm tắt / Abtract

Dmitrii Suvorov

 

35.  Bà Nguyễn Hương Giang

Công ty TNHH CJ Food Việt Nam tại TPHCM

Lý lịch / Bio

Tóm tắt / Abtract

Nguyễn Hương Giang

 

36.  Bà Wanida Mukkana

Regional Application Engineer, 3M, Australia

Lý lịch / Bio

Tóm tắt / Abtract

Wanida Mukkana

 

37.  Phunnathorn Phuchivatanapong

Regional Customer Support Team Lead, bioMérieux Ltd., Thailand.

Lý lịch / Bio

Tóm tắt / Abtract