FCC 2022

 

List of invited speakers

TT

Diễn giả khách mời

Đơn vị/ Tổ chức

 1.  

Dr. Darryl Sullivan

 

Giám đốc khoa học Eurofins Scientific

Cựu chủ tịch của AOAC International, Hoa Kỳ

Lý lịch / Bio

Tóm tắt / Abtract

Dr. Darryl Sullivan

 

 1.  

Dr. Clare Narrod

Giám đốc Chương trình phân tích và đánh giá nguy cơ, Viện liên kết về an toàn thực phẩm và dinh dưỡng ứng dụng, Đại học Maryland, Hoa Kỳ

Lý lịch / Bio

Tóm tắt / Abtract

Dr. Clare Narrod

 

 1.  

Dr. Nick Cellar

Giám đốc An toàn thực phẩm và Phân tích toàn cầu

Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển dinh dưỡng Abbott, Hoa Kỳ

Lý lịch / Bio

Tóm tắt / Abtract

Dr. Nick Cellar

 

 1.  

Dr. Ding Yi

Chuyên gia cao cấp về nghiên cứu phân tích

Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển dinh dưỡng Abbott (khu vực Châu Á Thái Bình Dương), Singapore

Lý lịch / Bio

Tóm tắt / Abtract

Dr. Ding Yi

 

 1.  

Assoc. Prof. Lay Ching Chai

Giám đốc, Trung tâm Dịch vụ Nghiên cứu, Đại học Malaya

Associate Professor, Institute of Biological Sciences, Faculty of Science

University of Malaya, Malaysia

Lý lịch / Bio

Tóm tắt / Abtract

Assoc. Prof. Lay Ching Chai

 

 1.  

Prof. Kyoung-Wong Kim

Giám đốc Viện Nghiên cứu môi trường quốc tế (IERI)

Giáo sư Trường Khoa học trái đất và Kỹ thuật môi trường

Viện Khoa học và Công nghệ Gwangju (GIST), Hàn Quốc

Lý lịch / Bio

Tóm tắt / Abtract

 

Prof. Kyoung-Wong Kim

 

 1.  

Dr. Adina Creanaga

Giám đốc Chất lượng & An toàn thực phẩm toàn cầu, AKK AB Thụy Điển

Global Quality & Food Safety Director, AKK AB Sweden

Lý lịch / Bio

Tóm tắt / Abtract

Dr. Adina Creanaga

 

 1.  

Dr. Anders Hendrikson

Trưởng nhóm Hỗ trợ kỹ thuật và ứng dụng, APAC

IFF Health & Biosciences, Australia

Lý lịch / Bio

Tóm tắt / Abtract

 

 1.  

Prof. Tae-Young Kim

Giáo sư Trường Khoa học trái đất và Kỹ thuật môi trường

Viện Khoa học và Công nghệ Gwangju (GIST), Hàn Quốc

Lý lịch / Bio

Tóm tắt / Abtract

Prof. Tae-Young Kim

 

 1.  

Dr. Catherine Rimmer

Phòng Khoa học Hóa học,

Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ quốc gia (NIST), Hoa Kỳ

Lý lịch / Bio

Tóm tắt / Abtract

Dr. Catherine Rimmer

 

 1.  

Dmitrii Suvorov

Federal Research Center for Medical and Preventive Health Risk Management Technologies, Perm, Russia     

Trung tâm khoa học liên bang về công nghệ y học dự phòng đối với nguy sức khỏe của Liên Bang Nga (FBSI

Lý lịch / Bio

Tóm tắt / Abtract

Dmitrii Suvorov