Hệ thống GC-MS kèm bộ Headspace của Thermo

Hệ thống GC-MS Thermo Polaris Q được kết hợp giữa máy sắc ký khí Ultra Trace GC và đầu dò khối phổ bẫy ion Polaris Q với hệ bộ phận bơm mẫu CompiPAL tích hợp bộ lấy mẫu không gian hơi (Headspace) và bộ vi chiết pha rắn (SPME) có khả năng phân tích nhận danh và định lượng nhiều loại hợp chất hữu cơ trong các nền mẫu khác nhau.

Hệ thống GC-MS gồm các bộ phận sau:

- Máy sắc ký khí Trace GC Ultra gồm lò cột, cổng tiêm mẫu.

- Máy khối phổ Polaris Q thuộc loại khối phổ bẫy ion (ion trap), có thể tạo được khối phổ 3 lần (MS3).

- Bộ tiêm mẫu tự động CombiPAL của CTC.

- Bộ lấy mẫu không gian hơi tự động (Headspace)

- Bộ vi chiết pha rắn (SPME) tự động.

Một số ứng dụng trên thiết bị GC-MS Polaris Q của khoa ĐHDN

- Phân tích các chỉ tiêu VOC trong nước và thực phẩm;

- Phân tích các hợp chất hydrocarbon thơm đa vòng (PAHs);

- Phân tích thôi nhiễm một số hợp chất hữu cơ từ bao bì;

- Phân tích hàm lượng tinh dầu.