Hệ thống sắc ký lỏng siêu hiệu năng (Model Waters UPLC H-Class)

1. Nguyên tắc
Sắc ký lỏng là quá trình tách xảy ra trên cột tách với pha tĩnh là chất rắn và pha động là chất lỏng (sắc ký lỏng - rắn). Mẫu phân tích được chuyển lên cột tách dưới dạng dung dịch. Khi tiến hành chạy sắc ký, các chất phân tích được phân bố liên tục giữa pha động và pha tĩnh. Trong hỗn hợp các chất phân tích, do cấu trúc phân tử và tính chất lí hoá của các chất khác nhau, nên khả năng tương tác của chúng với pha tĩnh và pha động khác nhau. Do vậy, chúng di chuyển với tốc độ khác nhau và tách ra khỏi nhau.
Hệ thống sắc ký lỏng siêu hiệu năng được tối ưu với khả năng chịu áp suất lớn hơn so với hệ thống sắc ký lỏng thông thường cho phép tối ưu khả năng phân tách các chất.
2. Các bộ phận chính của thiết bị:
- Buồng mẫu: Sample manager
- Bơm cao áp 4 kênh: Quaternary Solvent Manage
- Buồng cột: Column Heater
- Detector PDA và FLR
3. Ứng dụng tại khoa Nghiên cứu phát triển:
NIFC có 2 thiết bị UPLC, trong đó, hệ thống UPLC H-Class được sử dụng ở khoa Nghiên cứu và phát triển để phân tích các chỉ tiêu như sau:
- Acid amin: Acid aspartic, Serine, Acid glutamic, Glycine, Histidine, Arginine, Threonine, Alanine, Proline, Cystine, Tyrosine, Valine, Methionine, Lysin, Isoleucin, Leucin, Phenylalanin, GABA, L-ornithine l-aspartate, Glucosamine, Tryptophan, …… bằng dẫn xuất AQC, OPA, FMOC, …
- Các chất bổ sung trong thực phẩm chức năng, sữa như: Lactoferrin, HMOs (Human milk oligosaccharide), …

he-thong-sac-ky-long-sieu-hieu-nang-waters-UPLC-H-Class