Hệ thống quang phổ hấp thụ tử ngoại khả kiến

Hệ thống quang phổ hấp thụ tử ngoại khả kiến (UV-Vis) model 2401 của Shimadzu là thiết bị phân tích một số hợp chất dạng vi lượng trong thực phẩm và nước.

 

Một số ứng dụng trên thiết bị UV-VIS của khoa ĐHDN

 

  • Phân tích hàm lượng phenol tổng số;
  • Phân tích furfurol trong rượu;
  • Phân tích thôi nhiễm một số hợp chất hữu cơ: formaldehyde, phenol;
  • Phân tích diacetyl trong bia.