Hệ thống sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao (HPTLC)

1.Hãng sản xuất: Camag (Thụy Sỹ)

Sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao (High Perfromance Thin Layer Chromatography – HPTLC) là kỹ thuật hiện đại, được nâng cấp từ kỹ thuật sắc ký lớp mỏng (TLC). Vẫn với nguyên lý thực hiện như TLC nhưng HPTLC đã có một số cải tiến để tự động hóa các bước tiến hành, làm tăng độ phân giải sắc ký và cho số liệu tin cậy, chính xác hơn. Kỹ thuật HPTLC thường sử dụng các lớp pha tĩnh mỏng hơn và khối lượng mẫu nhỏ hơn, do đó giảm độ phân giải do khuếch tán.

Hệ thống thiết bị HPTLC được điều khiển bởi máy tính, các thông số của quá trình phân tích được ghi lại, giảm thiểu tối đa sai số có thể gặp trong quá trình phân tích. Quá trình phun mẫu được tiến hành tự động hoặc bán tự động, đảm bảo chính xác thể tích mẫu phun, đồng thời có sấy bằng khí nitơ do đó giảm sự oxy hóa đối với chất phân tích dễ bị oxy hóa, tăng tốc độ bay hơi của dung môi, hạn chế vết chấm bị loang rộng. Trong quá trình khai triển, điều kiện về nhiệt độ, độ ẩm được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo độ lặp lại của kết quả khi tiến hành giữa các lần phân tích khác nhau và tại các phòng thí nghiệm khác nhau. Các kết quả phân tích định tính và định lượng của hình ảnh bản mỏng sắc ký được dữ liệu hóa bằng phần mềm.

2. Một số ưu điểm của phương pháp HPTLC

- Phù hợp với cả phân tích định tính và định lượng.

- Trong một lần khai triển sắc ký có thể phân tích đồng thời nhiều mẫu cùng lúc, tiết kiệm thời gian và chi phí cho hóa chất, vật tư tiêu hao.

- Các mẫu phân tích và các mẫu chuẩn được chấm trên cùng một bản mỏng sắc ký, khai triển cùng lúc trong cùng điều kiện dung môi, nhiệt độ, độ ẩm nên cho độ lặp lại cao, hạn chế sự tác động của môi trường giữa các lần phân tích.

- Phương pháp HPTLC có ưu điểm có thể sàng lọc nhanh với số lượng mẫu lớn, xử lý mẫu đơn giản.

- Có khả năng phân tích các mẫu chứa nhiều thành phần.

- Sử dụng thuốc thử hiện màu đặc biệt cho độ chọn lọc và độ nhạy cao để phát hiện một số chất đặc biệt.

- Phương pháp HPTLC có thể giúp giảm thiểu rủi ro phơi nhiễm dung môi hữu cơ độc hại và làm giảm ô nhiễm môi trường.