Hệ thống thiết bị quang phổ hấp thụ tử ngoại khả kiến (UV-Vis) model 2401 của Shimadzu

Đặc điểm của thiết bị:

Thiết bị phân tích một số hợp chất dạng vi lượng trong thực phẩm và nước.

Các bộ phận chính của thiết bị:

- Đèn Deuterium L6380

- Cuvet thạch anh

Ứng dụng:

-Phân tích hàm lượng phenol tổng số

-Phân tích furfurol trong rượu

-Phân tích thôi nhiễm một số hợp chất hữu cơ: formaldehyde, phenol

-Phân tích diacetyl trong bia

Hệ thống thiết bị quang phổ hấp thụ tử ngoại khả kiến (UV-Vis) model 2401 của Shimadzu