Thiết bị vô cơ mẫu

Viện kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia được trang bị các hệ lò vi sóng và thiết bị phá mẫu khác nhau nhằm đáp ứng yêu cầu xử lí mẫu phân tích kim loại trong nhiều nền mẫu phức tạp như thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thức ăn chăn nuôi,..

Lò vi sóng phá mẫu Ethos up (Milestone)

Đặc biệt một số đối tượng mẫu giàu béo (dầu ăn, chất béo, bơ) hay giàu khoáng (nguyên liệu thực phẩm chức năng, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, muối khoáng), các bao bì vật liệu nhựa, cactoong, kim loại được xử lí trong thiết bị chuyên dụng (HPA-S) có thể duy trì nhiệt độ phá mẫu cao lên đến 300 0C và duy trì trong thời gian liên tục 2 giờ, nhằm đảm bảo quá trình phá hủy mẫu hoàn toàn triệt để.

Thiết bị tro hóa mẫu áp suất cao (HPA-S, Anton paar)

Qúa trình xử lí mẫu được thực hiện trong hệ kín với các rotor nhiều vị trí, giúp giảm thiểu thời gian kiểm nghiệm, tiết kiệm chi phí và đảm bảo chất lượng kết quả phân tích các nguyên tố kim loại.