Hệ thống quang phổ phát xạ nguyên tử ICP-OES (Model 7300, Perkin Elmer)

Quang phổ phát xạ ICP-OES Optima 7300 của hãng Perkin Elmer là thiết bị phân tích các nguyên tố kim loại, với hiệu năng và hiệu suất cao, được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực phân tích thực phẩm, hóa chất, môi trường…Với những ưu điểm nổi bật sau:

- Có khả năng phân tích đồng thời nhiều nguyên tố

- Lượng mẫu đưa vào nhỏ, thời gian phân tích nhanh

- Độ phân giải cao

- Phần mềm dễ sử dụng

Nguyên tắc hoạt động:

- Mẫu phân tích được chuyển thành hơi (khí) của nguyên tử hay ion tự do trong môi trường kích thích, sau đó dùng một nguồn sáng thích hợp kích thích đám hơi đó để chúng phát xạ.

- Thu, phân li và ghi lại toàn bộ phổ của mẫu phát xạ nhờ máy quang phổ.

- Đánh giá phổ ghi được về mặt định tính và định lượng theo yêu cầu của phép đo.

Ứng dụng tại Viện kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia:

- Phân tích các nguyên tố kim loại khoáng và vi khoáng (K, Na, Ca, Mg, Cu, Fe, Zn, Mn, B, Al, Ag,…) trong nước ăn uống, thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thức ăn chăn nuôi, phân bón,..

- Phân tích các nguyên tố phi kim: Phosphor, lưu huỳnh

- Phân tích thôi nhiễm và hàm lượng các nguyên tố kim loại nặng trong bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm: Pb, Cd, As, Ge, Sb, Ba,..