Hệ thống sắc ký điều chế

- Hãng sản xuất: Waters (Hoa Kỳ), Model: Prep 150LC

- Hệ thống sắc ký điều chế hoạt động dựa trên nguyên lý của sắc ký lỏng hiệu năng cao. Trong đó, các chất được tách ra khỏi hỗn hợp dựa trên sự phân bố khác nhau của chúng giữa hai pha không trộn lẫn, trong đó pha động là một chất lỏng chảy qua pha tĩnh chứa trong cột.

- Thiết bị bao gồm một hệ thống bơm, bộ phận tiêm mẫu, cột sắc ký, detector PDA, khay chứa các phân đoạn và một hệ thống điều kiển, thu nhận dữ liệu:

  • Bộ bơm dung môi với tốc độ dòng từ 0,5 đến 150 ml/phút, có thể thưc hiện theo chương trình isocratic hoặc gradient với 04 kênh dung môi
  • Bộ tiêm mẫu tự động với thể tích tiêm mẫu cực đại 9999 µL và tiêm lặp lại tối đa 99 lần/lọ mẫu với các chương trình tiêm mẫu điều khiển qua phần mềm.
  • Hệ thống tương thích với mọi loại cột sắc ký điều chế hiện có trên thị trường
  • Detector PDA: Có khả năng phân tích đồng thời trên nhiều bước sóng, các bước sóng có thể thay đổi theo chương trình cài đặt.
  • Bộ phận thu nhận mẫu - Khay chứa các phân đoạn: Có các chế độ thu nhận mẫu theo thời gian, peak hay khối lượng, kết hợp các chế độ khác.
  • Phần mềm điều khiển Phần mềm có bản quyền, điều khiển tất cả các module của hệ thống, các thông số kỹ thuật, các chương trình phân tích và phân tích dữ liệu. Có hình ảnh, cửa sổ giao diện trực tiếp với người dùng.

- Ứng dụng: Tinh chế phân đoạn và thiết lập các chất chuẩn, chất đối chiếu sử dụng trong phân tích, đặc biệt là các hoạt chất có nguồn gốc dược liệu.