Hệ thống sắc ký khí khối phổ ISQ 7000

Đặc điểm thiết bị

  • Hệ thống ISQ 7000 GC-MS của hãng Thermo Scientific là một hệ thống sắc ký khí sử dụng đầu dò khối phổ một tứ cực. Hệ thống có thể đạt được giới hạn định lượng rất thấp với độ chính xác cao, phù hợp cho các phép phân tích định tính và định lượng các hợp chất hóa học ở dạng vết trong nhiều nền mẫu phức tạp.

Các bộ phận chính của thiết bị

  • Hệ thống sắc ký khí Trace 1310 gồm một lò cột với nhiệt độ ổn định, khả năng gia nhiệt phù hợp với tất cả các loại cột mao quản hiện nay. Các cổng tiêm mẫu SSL và PTV có thể tích hợp với tất cả các loại hệ thống tiêm mẫu. Hệ thống sử dụng khí mang heli với độ tinh khiết lên tới 99,999%.
  • Đầu dò khối phổ một tứ cực ISQ 7000 nguồn ion ExtractaBrite với chế độ ion hóa điện tử (EI) và ion hóa hóa học (CI). Nguồn ion hóa có thể đạt tới 350 oC
  • Bộ sục và bẫy khí Lumin
  • Bộ tiêm mẫu tự động CombiPAL CTC Analytics AG tích hợp lấy mẫu không gian hơi

Ứng dụng:

  • Phân tích chỉ tiêu chlolesterol, phytosterol trong thực phẩm
  • Phân tích các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) trong thực phẩm
  • Phân tích các hợp chất hữu cơ thôi nhiễm trong bao bì.

 

 

Hệ thống sắc ký khí khối phổ GC-MS Thermo Scientific ISQ 7000