Hệ thống sắc ký lỏng khối phổ phân giải cao LC-HR/MS Dionex Ultimate UHPLC + Q- Exactive Orbitrap MS của hãng Thermo Scientific

Đặc điểm của thiết bị:

Kết hợp với nguồn thư viện chất từ mzCloud, Chemspider, Masslist, … có thể sàng lọc và xác định các hợp chất chưa biết với độ chính xác khối nhỏ hơn 5ppm

Các bộ phận chính của thiết bị:

- UPLC Ultimate 3000

- Q Exactive Orbitrap MS

- Tiêm mẫu tự động

- Phần mềm phân tích dữ liệu Compound Discoverer 3.3

Ứng dụng:

- Phân tích xác định nguyên nhân các mẫu ngộ độc thực phẩm, sàng lọc chất tân dược trộn trái phép trong TPBVSK, sàng lọc và xác định nguồn gốc thực phẩm, sàng lọc dị nguyên và chất chuyển hóa trong thực phẩm, bệnh phẩm, thức ăn chăn nuôi.

Hệ thống sắc ký lỏng khối phổ phân giải cao LC-HR/MS Dionex Ultimate UHPLC + Q-Exactive Orbitrap MS của hãng Thermo Scientific