Tập huấn “Kỹ thuật sử dụng Test nhanh một số chỉ tiêu hóa học và vi sinh vật”

Nhằm phục vụ công táckiểm tra, giám sát chất lượng vệ sinh an toànthực phẩm, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia tổ chức lớp tập huấn “Kỹ thuật sử dụng Test nhanh một số chỉ tiêu hóa học và vi sinh vật trong thực phẩm” từ ngày 21-22/7/2017 cho cán bộ Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm 24 tỉnh/thành phố phía Bắc và Chi cục quản lý thị trường Hà Nội tại tỉnh Nam Định.

Giảng dạy và hướng dẫn thực hành là các cán bộ, chuyên gia có kinh nghiệm của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia.

Nội dung chủ yếu của lớp tập huấn:

1. Tập huấn Test nhanh vi sinh vật

  • Lý thuyết phân tích nhanh tổng số vi sinh vật hiếu khí; tổng số coliform; E.Coli trong thực phẩm theo TCVN bằng Petrifilm.
  • Hướng dẫn thực hành test kiểm tra nhanh tổng số vi sinh vật hiếu khí; tổng số coliform; E.Coli trong thực phẩm bằng Petrifilm trên vali AirBacct.
  • Hướng dẫn đọc kết quả và báo cáo kết quả về tổng số vi sinh vật hiếu khí; tổng số coliform; E.Coli.

2. Tập huấn Test nhanh hóa học

  • Kiểm tra nhanh hàn the trong giò, chả.
  • Kiểm tra nhanh phẩm màu kiềm trong thực phẩm.
  • Kiểm tra nhanh focmon trong bún, bánh phở.

Một số hình ảnh của lớp tập huấn:

 

Tập huấn “Kỹ thuật sử dụng Test nhanh một số chỉ tiêu hóa học và vi sinh vật”

PGS.TS. Lê Thị Hồng Hảo, Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia phát biểu khai mạc

 

Tập huấn “Kỹ thuật sử dụng Test nhanh một số chỉ tiêu hóa học và vi sinh vật”-1

ThS. BS. Khương Thành Vinh, PGĐ Sở y tế tỉnh Nam Định phát biểu chào mừng

 

Tập huấn “Kỹ thuật sử dụng Test nhanh một số chỉ tiêu hóa học và vi sinh vật”-2

 

Tập huấn “Kỹ thuật sử dụng Test nhanh một số chỉ tiêu hóa học và vi sinh vật”-3

 

Tập huấn “Kỹ thuật sử dụng Test nhanh một số chỉ tiêu hóa học và vi sinh vật”-4

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập5048461
  • Hàng tháng3265
  • Hôm nay1220
  • Đang Online15