Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2014

TT TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI
1 Xác định đồng thời một số mycotoxin trong thực phẩm bằng sắc ký lỏng khối phổ ThS. Trần Cao Sơn
2 Nghiên cứu hiệu quả một số phương pháp bảo quản giảm nguy cơ ô nhiễm Aflatoxin trong lạc ThS. Lê Thị Phương Thảo
3 Nghiên cứu thử nghiệm sản phẩm TPCN trà túi lọc định tâm hóa XANDA TEA

TS. Lê Thị Hồng Hảo

ThS. Cao Công Khánh

4 Nghiên cứu thử nghiệm sản phẩm TPCN trà túi lọc bình ổn đường huyết LEHAO TEA

TS. Lê Thị Hồng Hảo

ThS. Cao Công Khánh

 

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập4790664
  • Hàng tháng2155
  • Hôm nay645
  • Đang Online18