Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học hợp tác quốc tế năm 2012

TT TÊN ĐỀ TÀI  CƠ QUAN HỢP TÁC 
1 Đề tài 1: Xác định tính kháng sinh và phân typ chủng vi khuẩn vi khuẩn Salmonella thu thập từ thịt gà tươi tại các chợ Việt Nam  Trường Đại học Georgia Hoa Kỳ 
2 Đề tài 2: Sự lưu hành vi khuẩn Salmonella trong thịt gà tươi thu thập tại các chợ Việt Nam  Trường Đại học Georgia Hoa Kỳ
VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập2119544
  • Hàng tháng1745
  • Hôm nay359
  • Đang Online10