Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2012

TT TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI
1 Giám sát chủ động một số đối tượng thực phẩm ThS. Lê Thị Phương Thảo
2 XDTCVN: Thực phẩm bổ sung-Xác định hàm lượng Coenzym Q10. Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao-detector UV

CN. Vũ Thị Trang

ThS. Cao Công Khánh

3 XDTCVN: Thực phẩm bổ sung-Xác định hàm lượng Ephedrine và Pseudoephedrine. Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao-detector UV

ThS. Cao Công Khánh

CN. Vũ Thị Trang

4 XDTCVN: Thực phẩm bổ sung và thục phẩm có nguần gốc từ đậu nành. Xác định Xác định hàm lượng Isoflavon (Daidzein và Genistein) phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao detector UV  

ThS. Cao Công Khánh

CN. Vũ Thị Trang

5 XDTCVN: Thực phẩm bổ sung có nguần gốc Ginkgo biloba. Xác định hàm lượng Flavonol Aglyco (Quercetin và Kaempferol). phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao.

ThS. Cao Công Khánh

CN. Vũ Thị Trang

6 XDTCVN: Thực phẩm bổ sung - Xác định hàm lượng b-carotin. Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao pha đảo

CN. Vũ Thị Trang

CN. Đinh Viết Chiến

7 XDTCVN: Thực phẩm bổ sung-Xác định hàm lượng glucosamine Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao sử dụng dẫn xuất FMOC-Su KS. Vũ Thị Kim Oanh
8 HĐ thống nhất phương pháp "Xác định hàm lượng gluxit trong thực phẩm bằng phương pháp Lane-Eynon theo ISO 5377:1994"

CN. Vũ Thị Trang

KS. Vũ Thị Kim Oanh

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập4790694
  • Hàng tháng2155
  • Hôm nay674
  • Đang Online11