Giới thiệu về TNTT và phạm vi công nhận ISO/IEC 17043:2010 do tổ chức A2LA cấp

TĂNG CƯỜNG TỔ CHỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH

THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO PHỤC VỤ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Thử nghiệm thành thạo là công cụ hữu ích cho công tác đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả thử nghiệm, và là yêu cầu bắt buộc đối với phòng thí nghiệm muốn được công nhận năng lực phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017, hoặc được cơ quan quản lý nhà nước thừa nhận năng lực để thực hiện kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Trong những năm vừa qua, các phòng thí nghiệm vẫn còn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các chương trình thử nghiệm thành thạo phù hợp về nền mẫu và chỉ tiêu thử nghiệm phù hợp với yêu cầu của phòng thí nghiệm. Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia thấu hiểu được những khó khăn đó của các phòng thí nghiệm nên đã nỗ lực trong việc nghiên cứu và phát triển thêm nhiều chương trình thử nghiệm thành thạo bao gồm nhiều nền mẫu thực phẩm khác nhau, với các nhóm chỉ tiêu theo các nhóm sản phẩm chính. Các chương trình thử nghiệm thành thạo đã được nghiên cứu mở rộng và được đánh giá công nhận lại vào tháng 6 vừa qua.

Ngày 6/7/2021 Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (Viện) đã được Hội đồng công nhận của Hiệp hội Công nhận các Phòng thí nghiệm Hoa Kỳ (American Association for Laboratory Accreditation - A2LA) thông qua phạm vi và chứng chỉ công nhận năng lực theo ISO/IEC 17043:2010 với 46 mục chương trình trên đa dạng nền mẫu và chỉ tiêu.

Trong thời gian tới Viện sẽ tăng cường tổ chức thêm nhiều chương trình thử nghiệm thành thạo để đáp ứng nhu cầu của các phòng thí nghiệm và cơ quan quản lý.

Thông tin liên lạc liên quan đến TNTT và phạm vị công nhận vui lòng liên hệ và tham khảo theo địa chỉ sau:

Khoa Đảm bảo chất lượng - Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia

Địa chỉ: Số 65 Phạm Thận Duật - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 085 929 9595 – ext 3/ 024.39331773/024.39714512   

Email: thietlapchatchuan@gmail.com

Website: Nifc.gov.vn » Thử nghiệm thành thạo

http://nifc.gov.vn/attachments/article/228/ISO-IEC-17043.pdf

hoặc:

http://nifc.gov.vn/index.php/vi/tin-ta-c/tin-bao-cha/trang-thiat-ba-2

hoặc:

https://customer.a2la.org/index.cfm?event=directory.detail&labPID=348F2B41-9AC3-4A5D-9AD3-836DEBCAEAAD

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập4790615
  • Hàng tháng2155
  • Hôm nay598
  • Đang Online12