Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2010

TT TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI
1 Nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ liên quan vệ sinh thực phẩm và thói quen ăn uống đối với bệnh ưng thư dạ dày PGS.TS. Phạm Xuân Đà
2 Đánh giá thực trạng  sử dụng ngô và đậu tương biến đổi gen trên thị trường Hà Nội năm 2010 PGS.TS. Phạm Xuân Đà
3 Nghiên cứu một số yếu tố liên quan vệ sinh thực phẩm và thói quen ăn uống  đối với bệnh ung thư và đề xuất một số giải pháp can thiệp phòng bệnh ban đầu tại cộng đồng GS.TS. Nguyễn Bá Đức   PGS.TS. Phạm Xuân Đà
4 Đánh giá nguy cơ ô nhiễm thực phẩm thông qua giám sát chủ động các sản phẩm thực phẩm trên thị trường PGS.TS. Phạm Xuân Đà  TS. Lê Thị Hồng Hảo 
5 XDTCVN: Ngũ cốc - Xác định Diquat, Paraquat bằng sắc ký lỏng hiện năng cao HPLC  DS. Cao Công Khánh
6 XDTCVN: Hạt dưa - Xác định hàm lượng Rhodamine B bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao CN. Vũ Thị Trang            KS. Lê Thị Thúy
7 XDTCVN: Gia vị - Xác định hàm lượng  Rhodamine B bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao CN. Vũ Thị Trang            KS. Lê Thị Thúy
8 XDTCVN: Thực phẩm chức năng - xác định selen bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử với hệ thống hóa  hơi Hydrua (HVG - AAS) CN. Lê Văn Hà
9 XDTCVN: Nước sinh hoạt - Xác định Diquat, Paraquat bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC ThS. Đặng Thu Hiền
10 XDTCVN: Quả - xác định dư lượng Ethephon bằng sắc ký khí khối phổ  ThS. Đặng Văn Kết
11 thử nghiệm liên phòng trong phân tích hóa thực phẩm và vi sinh vật ThS. Vũ Thị Thu Hương
VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập4790944
  • Hàng tháng2155
  • Hôm nay921
  • Đang Online38