Đánh giá mở rộng ISO/IEC 17025:2005 của viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia

Ngày 10/5/2016, Văn phòng công nhận chất lượng (VPCNCL) đến đánh giá công nhận mở rộng một số chỉ tiêu kiểm nghiệm của Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia theo ISO/IEC 17025:2005.

Tham gia thành phần của đoàn có các chuyên gia của VPCNCL, các chuyên gia về kỹ thuật, ngoài ra còn có chuyên gia của tổ chức APLAC.

Tiếp đoàn có đại diện Lãnh đạo viện và Lãnh đạo các khoa/phòng trong viện.

Đoàn sẽ làm việc tại viện trong 2 ngày 10-11/5/2016 với những nội dung sau:

1. Về lĩnh vực thử nghiệm: Hóa

Đoàn tiến hành đánh giá 05 phép thử:

- Xác định hàm lượng anthocyanin tổng số – Phương pháp UV-Vis trên thực phẩm chức năng bằng phương pháp thử AOAC 2005.02

- Xác định hàm lượng polyphenol tổng số - Phương pháp UV-Vis trên chè và sản phẩm chè bằng phương pháp thử TCVN 9745-1 :2013

- Xác định hàm lượng cafein – Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao trên chè, café và sản phẩm chè, café bằng phương pháp thử TCVN 6603-2000, TCVN 9744-2013

- Xác định hàm lượng Biotin – Phương pháp sắc khí lỏng khối phổ trên thực phẩm (Sữa và sản phẩm sữa; thực phẩm chức năng) bằng phương pháp thử H.HD.QT.208 (LC-MS/MS)

- Xác định hàm lượng Vitamin B12 – Phương pháp sắc khí lỏng khối phổ trên sữa và các sản phẩm từ sữa, thực phẩm bổ sung bằng phương pháp thử H.HD.QT.350 (LC-MS/MS)

2. Về lĩnh vực thử nghiệm: sinh

Đoàn tiến hành đánh giá 03 phép thử:

- Phát hiện và định lượng Enterobacteriaceae bằng kỹ thuật MPN tiền tăng sinh trên thực phẩm và thức ăn chăn nuôi bằng phương pháp thử TCVN 5518- 1:2007 (ISO 21528- 1:2004)

- Phát hiện Salmonella spp trong nước bằng phương pháp thử ISO 19250-2010 TCVN 9717-2013

- Phát hiện và định lượng tổng số nấm men và nấm mốc trong thực phẩm bằng phương pháp so màu bằng phương pháp thử AOAC 2002.11-2005

Trong hai ngày làm việc đoàn sẽ chia thành từng nhóm đánh giá và chứng kiến việc thỏa thuận của các khoa/phòng, Labo của viện và tiến hành xem xét hồ sơ, điều kiện, kỹ thuật làm việc trong Labo.

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập4795810
  • Hàng tháng2303
  • Hôm nay2618
  • Đang Online23