Nghiên cứu khoa học

05/08/2022

Ngày 02/8/2022, Đoàn chuyên gia của Viện Galien Paris-Sud thuộc Trường Đại học Paris-Saclay, Cộng hòa Pháp có buổi làm việc tại Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia.

03/06/2022

Stt Tên đề tài Khoa thực hiện Chủ nhiệm đề tài Thư ký đề tài 1 Large‐scale Staphylococcus aureus Foodborne Disease    Poisoning Outbreak among Primary School...

01/06/2022

Stt Tên đề tài Khoa thực hiện Chủ nhiệm đề tài Thư ký đề tài 1 Xây dựng 44 Tiêu chuẩn quốc gia về An toàn thực phẩm

01/06/2022

Stt Tên đề tài Khoa thực hiện Chủ nhiệm đề tài Thư ký đề tài 1 Thực trạng và một số giải pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm chay...

01/06/2022

Stt Tên đề tài Khoa thực hiện Chủ nhiệm đề tài Thư ký đề tài 1 Nghiên cứu tạo mẫu chuẩn chứng nhận thực phẩm bổ sung nhằm phân tích các chỉ tiêu hóa lý..

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập559615
  • Hàng tháng2205
  • Hôm nay1211
  • Đang Online13