Ngày 01/7/2016 Viên kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã gửi cho các phòng thử nghiệm công văn mời tham gia thử nghiệm thành thạo miễn phí đối với 7 chương trình như sau:
1. Thử nghiệm thành thạo vi sinh trong nước uống V 16.32
2. Thử nghiệm thành thạo độc tố Aflatoxin trong bột Ngô H16.33
3. Thử nghiệm thành thạo hóa lý trong Rượu H16.34
4. Thử nghiệm thành thạo Cyclamat trong nước giải khát H16.35
5. Thử nghiệm thành thạo Kim loại nặng (As, Mn, Fe) trong nước uống đóng chai H16.36
6. Thử nghiệm thành thạo kháng sinh nhóm Tetracyclin trong Thịt H16.37
7. Thử nghiệm thành thạo Hóa lý trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe H16.38
Căn cứ vào nhu cầu tham gia của các phòng thử nghiêm, Khoa Thiết lập chất chuẩn và các Labo thuộc Viện đã thực hiện xong việc tạo mẫu, ngày 12 đến 13 tháng 9 Viện đã tiến hành gửi mẫu cho các đơn vị đã đăng ký. Để đảm bảo đúng tiến độ cũng như chất lượng thử nghiệm, Viện đề nghị các đơn vị trả kết quá chậm nhất là 30/9/2016. Dự kiến sau 1 tháng Viện sẽ gửi báo cáo kết quả sơ bộ cho các phòng thử nghiệm tham gia.
Dưới đây là một số hình ảnh về việc gửi mẫu.

tnttd3

 Mẫu Vi sinh trong nước uống đóng chai V16.32

 tnttd31

Mẫu độc tố Aflatoxin trong bột ngô H16.33

 tnttd32

 Mẫu Hóa lý trong Rượu H16.34

 tnttd33

 Mẫu Cyclamat trong nước giải khát H16.35

 tnttd34

Mẫu Kim loại nặng trong nước uống đóng chai H16.36

 tnttd35

 Mẫu kháng sinh nhóm Tetracyclin trong thịt H16.37

 tnttd36

 Mẫu Hóa lý trong Thực phẩm bảo vệ sức khỏe H16.38

 tnttd37

tnttd38

tnttd39

 Quá trình đóng gói Mẫu để vận chuyển tới các đơn vị tham gia