Trong khuôn khổ các hoạt động Dự án nâng cao năng lực Quản lý An toàn thực phẩm trong thương mại tiểu vùng song Mê kông mở rộng, nhằm hỗ trợ các phòng thí nghiệm đánh giá và nâng cao năng lực kiểm nghiệm, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia tổ chức một số chương trình thử nghiệm thành thạo đợt 1 năm 2018 với các chỉ tiêu trên các nền mẫu khác nhau. Căn cứ vào phiếu đăng ký tham gia các chương trình thử nghiệm đợt 1 năm 2018 của các đơn vị, Ban tổ chức thử nghiệm thành thạo đã tiến hành tạo mẫu cho các chương trình như sau.

TT

Nền mẫu

Chỉ tiêu phân tích

Mã số

1

Thực phẩm chức năng

Quercetin

H18.1

2

Thực phẩm chức năng

Vitamin C

H18.2

3

Nước giải khát

1. Tartrazine

2. Sunset yellow

3. Ponceau 4R

H18.3

4

Nước giải khát

1. Acesulfam K

2. Saccharin

3. Aspartam

H18.4

5

Thực phẩm

1. Salmonella spp.

2. Tổng số Coliform

V18.5

6

Sữa

1. Cu

2. Fe

3. Zn

H18.6

7

Nước

1. Pb

2. As

3. Cd

H18.7

8

Thực phẩm

1. Tro

2. Độ ẩm/chất khô

3. Protein

4. Lipid

H18.10

9

Thực phẩm chức năng

1. Tro

2. Độ ẩm/chất khô

3. Protein

4. Lipid

H18.11

10

Cà phê

1. Caffein

2. Độ ẩm

H18.13

11

Nước chấm

1. Nitơ tổng

2. Nitơ ammoniac

3. Hàm lượng NaCl

4. Hàm lượng acid

H18.14

12

Nước

1.Độ cứng

2.Nitrat

3. Nitrit

H18.16

Dự kiến từ 12/3/2018 đến 20/3/2018 ban tổ chức sẽ gửi mẫu cho các đơn vị đã đăng ký, kính đề nghị các phòng thử nghiệm chuẩn bị phương tiện để phân tích kịp thời và trả kết quả đúng hạn như trong hướng dẫn. (Trước khi tiến hành gửi mẫu Ban tổ chức sẽ tiến hành thông báo bằng điện thoại hoặc bằng email do đơn vị đã đăng ký với Ban tổ chức)

Dưới đây là một số hình ảnh quá trình tạo mẫu và mẫu:

TNTT18

TNTT181

TNT182

TNTT183