Hệ thống sắc ký khí ghép khối phổ đầu dò ba tứ cực (MODEL: AGILENT 7000B TRIPLE QUAD)

Hệ thống sắc ký khí ghép khối phổ đầu dò 3 tứ cực (Agilent 7000B Triple Quad) được kết hợp giữa máy sắc ký khí 7890A GC và đầu dò khối phổ ba tứ cực 7000 QQQ với hệ bộ phận bơm mẫu tự động Compi PAL có khả năng phân tích định danh và định lượng nhiều loại hợp chất hữu cơ trong các nền mẫu khác nhau.

 

 1.     Nguyên tắc hoạt động

    Các cấu tử của mẫu sau khi tách ra khỏi cột mao quản sẽ đi vào trong đầu dò khối phổ. Tại đây diễn ra quá trình ion hóa với các kiểu ion hóa khác nhau như: kỹ thuật ion hóa va chạm điện tử (EI), ion hóa hóa học (NCI hoặc PCI). Ion sinh ra được tập trung và gia tốc bằng hệ quang học ion để đưa vào bộ phân tích khối. Tại bộ phân tích khối, tứ cực thứ nhất sẽ chọn ion mẹ có m/z xác định, các phân mảnh của ion này được tạo ra tại buồng va chạm (collision cell) nhờ tương tác với khí trơ (N­2) và được phân tích nhờ tứ cực thứ ba, tạo ra tín hiệu đặc trưng tại bộ phận phát hiện ion.

 2.     Cấu tạo đầu dò khối phổ ba tứ cực 7000B QQQ

 

 

Sơ đồ cấu tạo đầu dò khối phổ

Đầu dò khối phổ ba tứ cực 7000B QQQ của Agilent Technologies bao gồm 3 bộ phận chính sau: Nguồn ion hóa, bộ phân tích khối và bộ phận phát hiện (như hình vẽ).

       - Nguồn ion hóa: Hoạt động được với cả hai nguồn ion hóa là va chạm điện tử (EI) và ion hóa hóa học (CI). Model 7000B QQQ có khả năng hoạt động ở hai chế độ ion dương và ion âm trong cùng một lần chạy.

        - Bộ phân tích khối: Bộ phân tích khối có nhiệm vụ phân tách các ion có trị số m/z khác nhau thành từng phần riêng biệt. Trong bộ phân tích khối ba tứ cực: trước tiên, cô lập ion cần chọn (ion mẹ) ở tứ cực thứ nhất, phân mảnh ion cô lập đó tại tứ cực thứ 2 (thực chất là buồng va chạm) thu được các ion con, cô lập 2 (hoặc nhiều) ion con cần quan tâm ở tứ cực thứ 3 và đưa vào đầu dò để phát hiện. Với model 7000B QQQ buồng va chạm 6 cực với gia tốc tuyến tính nên có thể vận hành ở tốc độ cao mà không bị hiện tượng tạp nhiễm (cross-talk); khí cho buồng va chạm là N2 và làm lạnh với khí He.

 

         - Bộ phận phát hiện: Sau khi đi ra khỏi thiết bị phân tích khối, các ion được đưa tới phần cuối của thiết bị khối phổ là bộ phận phát hiện ion. Bộ phận phát hiện cho phép khối phổ tạo ra một tín hiệu của các ion tương ứng từ các electron thứ cấp đã được khuếch đại hoặc tạo ra một dòng do điện tích di chuyển.

 

3.     Ứng dụng hệ thống Agilent 7000B Triple Quad GC/MS/MS tại NIFC

 

- Phân tích đa dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật: nhóm clo hữu cơ, nhóm lân hữu cơ, nhóm Pyrethroid, các chất kích thích tăng trưởng thực vật, thuốc diệt nấm… hỗ trợ các cơ quan chức năng trong công tác kiểm soát chất lượng và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm của các sản phẩm lưu hành trên thị trường.

 

- Phân tích dư lượng các hợp chất PCBs, PAHs, VOCs, POPs trong các nền mẫu thực phẩm, nước … theo yêu cầu của các cơ quan quản lý trong và ngoài nước.

 

- Phân tích các chất thuộc nhóm Phthalate (đặc biệt là DEHP, DINP) trong các nền mẫu thực phẩm, thôi nhiễm từ bao bì,… theo yêu cầu của Bộ Y tế và các cơ quan quản lý khác.

 

- Phân tích thành phần acid béo, cholesterol, và các thành phần khác trong thực phẩm...

 

- Phân tích định danh, định lượng các tinh dầu và các hợp chất hữu cơ khác…

 

- Phân tích hàm lượng các độc chất trong thực phẩm như 3-MCPD; 1,3-DCP; Phytosterol...