Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Cục An toàn thực phẩm và nhằm tăng cường hoạt động nghiên cứu, đào tạo, hợp tác và trao đổi khoa học liên quan đến thực phẩm và kiểm nghiệm thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm phối hợp với Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia tổ chức Hội nghị khoa học Kiểm nghiệm thực phẩm 2019 dự kiến vào tháng 10/2019 với các nhóm chủ đề như sau:

-         Các phương pháp kiểm nghiệm thực phẩm

-         Đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm

-         Đánh giá rủi ro kết quả thử nghiệm

-         Đánh giá chất lượng PTN qua thử nghiệm thành thạo và so sánh liên phòng

Cục An toàn thực phẩm và Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia trân trọng kính mời các nhà quản lý, nhà khoa học, các chuyên gia, các doanh nghiệp...trong nước và quốc tế tham gia gửi bài, tham dự, triển lãm và trình bày báo cáo tại Hội nghị. Tất cả các bài gửi đăng, sau khi phản biện, sẽ được đăng trên Kỷ yếu Hội nghị và/hoặc Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm.

          Hội nghị không thu phí đăng bài và tham dự Hội nghị.

Thời hạn đăng ký và nộp tóm tắt trước ngày 31/5/2019. Thời hạn nộp bài toàn văn trước ngày 30/6/2019.

Để biết thêm thông tin về Hội nghị, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

TS. Trần Cao Sơn - Khoa Độc học Dị nguyên/Tel: 0988683282

ThS. Vũ Thị Thu Hương - Phòng Khoa học Đào tạo và Chỉ đạo tuyến/

Tel: 0936063692

Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (NIFC)

Địa chỉ: 65 Phạm Thận Duật, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 024 - 39335735