THÔNG TIN GỬI MẪU THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO ĐỢT 3 NĂM 2020

 

Kính gửi: Quí phòng thí nghiệm!

Ban tổ chức chương trình Thử nghiệm thành thạo (TNTT) của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã tiến hành gửi mẫu tới các đơn vị đăng ký tham gia TNTT đợt 3 năm 2020 bắt đầu từ ngày 29/9/2020 (Thứ ba) bao gồm các chương trình:

1. Xác định hàm lượng Taurine trong Thực phẩm bổ sung mã số H20.19

2. Xác định hàm lượng Cu, Fe, Zn, Mn trong Thực phẩm bổ sung mã số H20.42

3. Xác định hàm lượng Cyclamate, Saccharin trong Nước giải khát mã số H20.75

4. Xác định HL Gentamycin và Streptomycin trong Sữa và sản phẩm sữa mã số H20.76

5. Định lượng B. cereus trong Thực phẩm bảo vệ sức khỏe mã số V20.77

6. Định lượng Tổng số VSV hiếu khí và Cl. perfringens trong Thực phẩm mã số V20.78

7. Xác định hàm lượng Aldicarb và 2,4,5-T trong Nước mã số H20.81

Kính đề nghị Quí đơn vị có kế hoạch về nhân lực, hóa chất, chất chuẩn… tiếp nhận mẫu và phân tích mẫu theo đúng tiến độ của Ban tổ chức yêu cầu.

Ban tổ chức trân trọng thông báo!

Dưới đây là một số hình ảnh của mẫu gửi tới PTN:

thong-tin-gui-mau-thu-nghiem-thanh-thao-dot-3-2020

thong-tin-gui-mau-thu-nghiem-thanh-thao-dot-3-2020-1

thong-tin-gui-mau-thu-nghiem-thanh-thao-dot-3-2020-2