Ngày 5/6/2018, tại Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã diễn ra buổi làm việc với Trung tâm khoa học Liên bang về công nghệ quản lý nguy cơ sức khỏe dự phòng và y tế - Viện Khoa học ngân sách Liên bang (FBSI) - Cộng hòa liên bang Nga.

DN

Chủ trì buổi tiếp đón và làm việc, về phía Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia có Viện trưởng PGS.TS. Lê Thị Hồng Hảo cùng cán bộ lãnh đạo các Khoa/Phòng thuộc Viện.

Về phía Trung tâm khoa học Liên bang về công nghệ quản lý nguy cơ sức khỏe dự phòng và y tế - Viện Khoa học ngân sách Liên bang (Cộng hòa liên bang Nga)có: Bà Tatiana Valentinovna - Tiến sĩ Sinh học, Phó Trưởng phòng thí nghiệm Hóa học; Ông Schur Pavel Zalmanovich, Thư ký Khoa học và đại diện của Trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ nhiệt đới Việt - Nga, Ông Andrey Kuznetsov - Tổng giám đốc.

Buổi làm việc đã diễn ra trên tinh thần trao đổi cởi mở về hợp tác trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Nội dung buổi làm việc tập trung vào các vấn đề như: Tăng cường trao đổi hiểu biết giữa hai bên thông qua việc giới thiệu về năng lực của mỗi bên; Đề xuất một số nội dung hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực đánh giá và phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm; Thăm các khoa chuyên môn của Viện.

Buổi làm việc đã kết thúc tốt đẹp.