Hiện nay, Ban tổ chức thử nghiệm thành thạo của Viện Kiểm nghiệm ATVSTPQG đã thực hiện xong việc tạo mẫu, xử lý thống kê đánh giá độ đồng nhất theo chuẩn mực quốc tế ISO/IEC 17043: 2010gồm các chương trình sau:

1. TNTT Lipoic acid trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe mã số H18.18

2. TNTT Silymarin trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe mã số H18.19

3. TNTT Chất bảo quản (Acid Benzoic; Acid Sorbic) trong nước giải khát mã số H18.22

4. TNTT Vi sinh (Tổng VK hiếu khí; Staphylococci dương tính với Coagulase) trong thực phẩm mã số V18.23

5. TNTT Kháng sinh (Floxacin Enrofloxacin; Ciprofloxacin) trong thịt mã số H18.24

6. TNTT Hóa chất bảo vệ thực vật (Imidacloprid; Cypermethrin) trong rau quả mã số H18.25

7. TNTT Định tính Cam thảo, đương qui trong thực phẩm chức năng mã số H18.26

8. TNTT Kim loại (Ca; Na; Mg; K) trong sữa mã số H18.27

Ban tổ chức tiến hành gửi mẫu vào ngày 30/7/2018 (thứ 2), trong thùng mẫu gửi tới phòng thí nghiệm gồm: Mẫu do đơn vị đăng ký tham gia bao gồm cả các “Chuẩn”, Phiếu kết quả thông báo mã PTN, Hướng dẫn thực hiện phân tích, Phiếu xác nhận tình trạng mẫu …

Đề nghị Quí đơn vị đăng ký tham gia cần bố trí nhân lực, vật tư, hóa chất … cần phân tích để thực hiện đúng yêu cầu của Ban tổ chức

Ghi chú: Các chương trình mà quí đơn vị đã đăng ký gồm:

1. TNTT Valerenic Acid trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe mã số H18.20

2. TNTT Thủy ngân trong thực phẩm mã số H18.21

Ban tổ chức đang trong quá trình phân tích, đánh giá các thông số kỹ thuật của mẫu TNTT này và dự kiến gửi mẫu lần 2 đợt 2 năm 2018 trong khoảng thời gian từ 10/8/2018 đến 20/8/2018

Dưới đây là một số hình ảnh của mẫu đã gửi:

tnttdot2

tnttdot2.11

 

tnttdot2.22