Văn bản pháp luật

Tổng số văn bản: 65

Số hiệu Năm Trích dẫn

119/2013/NĐ-CP

2013

Nghị định số 119/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi

43/2005/QĐ-BYT

2005

Quyết định 43/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định yêu cầu kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm" (2)

05/2009/TT-BYT

2009

Ban hành " Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt"

44/2015/TT-BYT

2015

Ban hành "Danh mục vi chất dinh dưỡng sử dụng trong thực phẩm"

04/2009/TT-BYT

2009

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống"

34/2011/TT-BYT

2011

Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

17/2010/TT-BYT

2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung calci vào thực phẩm

16/2010/TT-BYT

2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung sắt vào thực phẩm

21/2010/TT-BYT

2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất chống đông vón

19/2010/TT-BYT

2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất làm ẩm

20/2010/TT-BYT

2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất tạo xốp

35/2010/TT-BYT

2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn

23/2015/TT-BYT

2015

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu

90/CTrPH/CP-ĐCTUBTWMTTQVN

2016

Chương trình số 90/CTrPH/CP-ĐCTUBTWMTTQVN của Chính phủ - Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam : Vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020

3710/BYT-ATTP

2014

Công văn số 3710/BYT-ATTP về việc thông báo đính chính phần II, mục lệ phí của Quyết định số 1744/QĐ-BYT ngày 16/05/2014

688/CĐ-TTg

2016

Công điện số 688/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc nghiêm cấm sử dụng, kinh doanh, tiêu thụ thủy, hải sản chết bất thường tại các tỉnh ven biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế

27/2012/TT-BYT

2012

Hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm

05/2007/QH12

2007

Luật chất lượng, sản phẩm hàng hoá số 05/2007/QH12 của Quốc hội (2)

04/2011/QH3

2012

Luật số 04/2011/QH3 của Quốc hội: Luật đo lường

68/2006/QH11

2006

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 của Quốc hội